Advokat med 20 års erfaring. I kontorfellesskap med fire andre advokater og en advokatfullmektig midt i Tromsø sentrum.

Kontorfellesskapet består av erfarne advokater og dekker et bredt spekter av rettsområder og har bred prosedyreerfaring for domstolene, jordskifteretten og fylkesnemnda for sosiale saker. Vi yter bistand over hele Nord-Norge.

Leder av Den Norske Advokatforenings disiplinærutvalg, Nord-Norge.

Medlem av Den Norske Advokatforenings meklingsutvalg.

Fast bistandsadvokat for Hålogaland lagmannsrett og Nord-Troms tingrett.

Rettsområder

Arbeidsrett
Arverett
Barn/barnevernrett
Bistandsadvokat
Ektepakt
Erstatningsrett/personskadesaker
Fast eiendom
Generasjonsskifte
Samboerjuss
Samerett
Selskapsrett
Skifte/skilsmisse
Strafferett forsvareroppdrag
Styrearbeid/rådgivning
Økonomisk kriminalitet
Odelsrett

Ethvert oppdrag utføres med klientens interesse i første rekke, innenfor lovens rammer.

Prisopplysninger

Mellom kr. 1750 - 2000,- pr time. Merverdiavgift kommer i tillegg. Ved henvendelse vil du få oppgitt timepris for oppdraget. Ved oppstart av oppdrag utarbeides oppdragsbekreftelse der nærmere vilkår for oppdraget reguleres.

I saker der det foreligger mulighet for rettshjelpdekning gjennom din forsikring søker jeg om dette. En del saker dekkes av offentlige rettshjelpsordninger, det vil si at det offentlige betaler salæret.

Som oftest påløper da en egenandel. Denne vil du få opplyst ved henvendelse. Det koster imidlertid intet å ta kontakt for å få opplyst timepris, samt hvorvidt saken din er dekket av offentlige rettshjelpsordninger.

Oppdraget ansees ikke akseptert før oppdragsbekreftgelse er utstedt.

Der retten eller fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker oppnevner advokat, ansees oppdraget akseptert først når oppnevning er foretatt.

Dersom du ønsker en uforpliktende vurdering av saken din ber vi deg ta kontakt for en kostnadsfri konferanse

Besøksadresse